Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Keuringen

Keuringen

Zowel aan-als verkoopkeuringen, klinisch en röntgenologisch, kunnen door ons uitgevoerd worden. Het is aan te bevelen dit op de dierenartsenpraktijk uit te voeren, maar ook op locatie kunnen paarden gekeurd worden indien de omstandigheden dit toelaten.

Tevens kunnen jonge paarden in het najaar röntgenologisch onderzocht worden , dit om na te gaan of de paarden opfokwaardig zijn. We zijn in het bezit van mobiele röntgenapparatuur om bij u aan huis te komen.