Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Vaccinaties schaap

Vaccinaties schaap

Het lammerseizoen staat voor de deur! Juist in deze periode zien we helaas nog regelmatig schapenziekten die zelfs tot sterfte kunnen leiden. Daarom willen wij u via deze weg informeren over de vaccinatiemogelijkheden tegen deze ziekten bij schapen. Met een goede vaccinatiestrategie – het juiste dier, op de juiste leeftijd, met het juiste vaccin – valt er een hoop winst te behalen.


‘T bloed

‘T bloed wordt veroorzaakt door Clostridium bacteriën in het maagdarmkanaal. Vaak zijn de dieren al dood voordat de klinische verschijnselen, zoals bloederige diarree, kunnen optreden. Hoewel de aandoening bij schapen van alle leeftijden wordt gezien, zijn het vaakst jonge snelgroeiende lammeren aangedaan. Behandeling komt meestal te laat. Er zijn echter verschillende vaccins beschikbaar om de lammeren te beschermen. Er kan gekozen worden de ooien te vaccineren, zodat de lammeren via de biest van de moeder afweerstoffen binnenkrijgen.

  • Ooien vaccineren 8-6 weken voor aflammeren & 4-2 weken voor aflammeren
  • Vaccinopties: Heptavac P of Covexin

Ook kunnen de lammeren zelf gevaccineerd worden. Dan is het vaccinatieschema als volgt:

  • Lammeren vaccineren op 2-3 weken leeftijd & op 6-7 weken leeftijd.
  • Vaccinopties: Heptavac P of Covexin

Om te beslissen welke strategie het beste geschikt is voor de situatie op uw bedrijf kunt u het beste contact met ons opnemen om dit te bespreken.


Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking zorgt voor ernstig zieke dieren. Vaak worden meerdere dieren tegelijk ziek, hebben koorts, vieze neuzen en een pompende ademhaling. Sterfte kan snel optreden.

Er kan gekozen worden de ooien te vaccineren, zodat de lammeren via de biest van de moeder afweerstoffen binnenkrijgen. Deze bescherming houdt echter slechts 10-12 weken aan en daarom is het in bepaalde situaties aan te raden de lammeren te vaccineren. Het beste moment (leeftijd van de lammeren) om te vaccineren is per bedrijf verschillend. Afhankelijk van wanneer de klachten het eerst opspelen, kunnen wij u helpen een passende strategie te vinden.

  • Lammeren vaccineren: 2-3 weken leeftijd & 6-7 weken leeftijd
  • Vaccinoptie: Heptavac P of Ovipast


Rotkreupel

Rotkreupel is een besmettelijke bacteriële aandoening. De aandoening begint met een ontsteking van de tussenklauwhuid, waarna ook het klauwhoorn wordt aangetast. Sommige schapen dragen de rotkreupelbacterie bij zich, zonder verschijnselen te tonen. In koppels worden vaak meerdere dieren kreupel. De aangedane klauwtjes zijn vaak warm en pijnlijk en schapen grazen soms op de voorknieën. Schapen kunnen vanaf 3 maanden leeftijd gevaccineerd worden.

  • De basisvaccinatie bestaat uit twee vaccinaties, met 6 weken tussentijd. Daarna wordt de vaccinatie elke 4 maanden herhaald.

Het interval van de herhalingsvaccinaties kan aangepast worden afhankelijk van de ernst van de verschijnselen in uw koppel. Wij denken graag met u mee voor een passende strategie.

 

Blauwuier

In bepaalde koppels blijft mastitis een terugkerend fenomeen. De verschijnselen wisselen tussen ooien die te weinig melk geven, ernstig zieke dieren met koorts en een pijnlijke uierhelft of zelfs een blauwuier, waardoor één helft van de uier gaat afsterven. Om de mastitisproblematiek door de staphylococcus aureus bacterie te verminderen, kunnen ooien voor het lammeren gevaccineerd worden.

  • Ooien worden op 5 weken voor lammeren en op 2 weken voor lammeren gevaccineerd. Deze dubbele vaccinatie wordt vóór elke lactatie herhaald.
  • Vaccinoptie: VIMCO

 

Als er in uw koppel schapen plots dode dieren aantreft, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.