Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Koekompas

Koekompas

Koekompas is een instrument om de melkveehouder te ondersteunen bij zijn/haar management .

Door middel van een risico-inventarisatie worden de onderdelen van het management in beeld gebracht waar de meeste winst te behalen valt om een optimale bedrijfsvoering te realiseren. Ook wordt zichtbaar gemaakt op welke onderdelen al goed wordt gepresteerd.

Er worden 7 onderdelen van de bedrijfsvoering beoordeeld middels een score van 1 tot 5 Daarnaast wordt per onderdeel een weging van de score toegepast om de belangrijkheid van dit onderdeel inzichtelijk te maken. De 7 onderdelen zijn: Melken, Voeding & water, Huisvesting, Dierenwelzijn, Werkroutines , Dierziekte-incidentie en Jongvee-opfok.

Als alles beoordeeld is wordt dit in een duidelijk plaatje (Septagram) weergegeven.

septagram

 

Koekompas is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot de huidige vorm maar is nog steeds in ontwikkeling. Het onderdeel Jongvee-opfok is als laatste verder doorontwikkeld.

Koekompas is eigendom van de Stichting Zuivelplatform. Alle zuivelverwerkers die verenigd zijn in Partico en daarnaast ook Friesland-Campina bieden het aan. Koekompas  mag alleen uitgevoerd worden door rundveedierenartsen die hiervoor een uitgebreide training hebben gevolgd. Momenteel zijn er 200 dierenartsen voor getraind in Nederland. In onze praktijk zijn vijf rundveedierenartsen gerechtigd om Koekompas uit te voeren.