Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Kernpraktijken rundvee

Kernpraktijken rundvee

De praktijk is onderdeel van de vereniging Kernpraktijken Rundvee. Dit is een samenwerkingsverband tussen grotere vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland met als doel een gemeenschappelijke herkenbaarheid op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit voor alle stakeholders in de sector.

Missie en Visie Kernpraktijken Rundvee

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee werkt aan een betere diergezondheid en een optimale bedrijfsvoering voor veehouder en dierenarts. Door met meerdere praktijken samen te werken bundelen we kennis en expertise, waarmee we onze veehouders adviseren hoe hun koppel gezond te houden. We werken met elkaar aan concepten en innovaties die leiden tot een optimale levensduur van het melkveekoppel en tot een gezonde, rendabele bedrijfsvoering van de individuele praktijken. Voor stakeholders in de sector vormen wij een betrouwbare partner.

 Kwaliteit waarborgen

Alle praktijken binnen Kernpraktijken Rundvee zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken ieder jaar aan verbetering binnen hun kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door externe audits en het leren van elkaar. Daarnaast wordt de kwaliteit getoetst door een onafhankelijke organisatie die niet aan de beroepsgroep gebonden is. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. ISO helpt tevens om de belangen van de veehouder centraal te laten staan.

Omvang

Binnen Kernpraktijken Rundvee zijn 92 geborgde rundveedierenartsen werkzaam, verdeeld over 13 praktijken verspreid over Nederland. Meer dan 240.000 koeien vertegenwoordigd in ruim 2400 UBN’s  kunnen rekenen op onze kennis en kunde, die wordt ingezet om samen met de veehouders te werken aan een optimale bedrijfsvoering gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Organisatievorm

Kernpraktijken Rundvee is een vereniging met een bestuur. Als overlegorganen beschikt het over een Centraal Overleg (CO) dat de strategische lijn uitzet en over een Veterinair Overleg (VO) waar de praktische en diersoort specifieke zaken aan de orde komen. De dagelijkse uitvoering van taken wordt uitgevoerd door de directeur + assistente. De aangesloten praktijken leveren een grote bijdrage door hun input in de verschillende werkgroepen en commissies.