Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Bedrijfsbehandelplan

Bedrijfsbehandelplan

Vanaf 2012 moet ieder rundveebedrijf met meer dan vijf koeien een één-op-één relatie hebben met een geborgde rundveedierenarts als onderdeel van verschillende kwaliteitssystemen. Jaarlijks wordt er samen met deze vaste dierenarts, door middel van een Koekompas of bedrijfsgezondheidsplan de gezondheid van de veestapel geëvalueerd. Er wordt een bedrijfsspecifiek behandelplan (BBP) opgesteld, waarin de meest voorkomende dierziektes en behandeladviezen worden opgeschreven en de resultaten van afgelopen behandelingen worden besproken.