Spoed? Bel 0519-292526
Spoed? Bel 0519-292526

Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering

De melkveehouderij heeft de afgelopen jaren vele veranderingen doorgemaakt. En nog steeds zijn deze veranderingen aan de orde van de dag. De omvang van de bedrijven neemt toe en hiermee ook de  hoeveelheid werk en het belang van een efficiënte melkproductie.

Daarbij kijkt de consument mee en wordt er van de bedrijven grotere transparantie naar de maatschappij verwacht. Een goede diergezondheid, dierwelzijn en kwalitatief goede melk zijn daarbij extra belangrijk geworden.

Wij bieden onze veehouders bedrijfsbegeleiding op maat, waarbij wij de sterke en zwakke punten van het bedrijf in kaart brengen en samen met de veehouder doelstellingen van het bedrijf proberen te realiseren. Moderne melkveebedrijven hebben de beschikking over vele vormen van kengetallen en informatie die inzicht geven in de bedrijfssituatie. Deze preventieve diergezondheid heeft als doel de veestapel gezond te houden en met weinig problemen en veel werkplezier een goed resultaat te behalen en de  bedrijfsvoering te optimaliseren.

Tijdens deze begeleiding in de vorm van vaste bedrijfsbezoeken komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals transitie, jongveeopfok, uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en voeding.  Vraag ons gerust welke vorm van bedrijfsadvisering voor u het meest kan betekenen.